Göteborg 400 år 2021

År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter. 

Här kan du följa jubileumsarbetet och vara en aktiv del av firandet.