26 Apr 2017

700 kvadratmeter blomsteräng i Kungsparken

Som en del av Göteborgs 400-årsjubileum sätter vi i år extra fokus på Göteborgs gröna och sköna platser – nya som gamla. En av nyheterna är att vi skapar blomsterängar på tre platser i staden – Hammarkullen i Angered, Frihamnen i Lundby och Kungsparken i Centrum.

blomsterangar

Blomsterängarna anläggs under sista veckan i april och ska vara klara för sådd under början av maj. Den första blomningen beräknas till mitten av juni och som mest kommer ängarna troligtvis att blomma i mitten av augusti. När blomningen är över, omkring september, tas de bort och områdena återställs till sitt tidigare utseende.

Blomsterängar i stadsmiljö bidrar såväl till ett rikare växt- och djurliv, så kallad biologisk mångfald, som till en grönare och skönare stad.

Läs mer om tillfälliga blomsterängar i stadsmiljön

Till jubileumssatsningen