28 Mar 2017

Arkitekttävling för linbanans design

Den 17 januari i år gav Byggnadsnämnden klartecken till att börja jobba med en detaljplan för linbanan. Nu startar Trafikkontoret, i samarbete med Stadsbyggnadskontoret, Västtrafik och Sveriges Arkitekter en tävling där de bjuder in arkitekt- och ingenjörsteam att ta fram designförslag till en linbana som en del av kollektivtrafiken i Göteborg.

linbanan-2

Tävlingen, som föregås av en prekvalificering, är ett led i att upphandla design och utformningsstöd i detaljprojekteringsfasen.

- Vi vill få fram ett utvecklingsbart och funktionellt koncept för designen av Göteborgs linbaneanläggning, samtidigt ska det skapa en tydlig identitet och tillföra en ny dimension i staden, säger Per Carlbergprojektledare på Trafikkontoret.

Den sista dagen för intresseanmälan är den 18 april och i slutet av maj presenteras de fem team som bjuds in till den slutliga tävlingen. Därefter har teamen på sig till den 20 september, innan juryn tar vid för att utse det vinnande förslaget.

Själva bygget av linbanan beräknas komma igång under hösten 2019.


Linbanan är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och ska bli en del av Västtrafiks ordinarie utbud.

Till jubileumssatsningen