28 Mar 2017

Arkitekttävling för linbanans design

Den 17 januari i år gav Byggnadsnämnden klartecken till att börja jobba med en detaljplan för linbanan. Nu startar Trafikkontoret, i samarbete med Stadsbyggnadskontoret, Västtrafik och Sveriges Arkitekter en tävling där de bjuder in arkitekt- och ingenjörsteam att ta fram designförslag till en linbana som en del av kollektivtrafiken i Göteborg.

linbanan-2

Tävlingen, som föregås av en prekvalificering, är ett led i att upphandla design och utformningsstöd i detaljprojekteringsfasen.

- Vi vill få fram ett utvecklingsbart och funktionellt koncept för designen av Göteborgs linbaneanläggning, samtidigt ska det skapa en tydlig identitet och tillföra en ny dimension i staden, säger Per Carlbergprojektledare på Trafikkontoret.

Den sista dagen för intresseanmälan är den 18 april. Därefter inleds juryarbetet för att utse det vinnande förslaget som beräknas att presenteras i december. Själva bygget av linbanan beräknas komma igång i början av 2020.


Linbanan är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och ska bli en del av Västtrafiks ordinarie utbud.

Till jubileumssatsningen