29 Nov 2016

Bostad 2021: dialog och ny webbplats

BoStad 2021 bjöd idag in till Älvrummet för att berätta om dialogarbetet som genomförts och fortsatt genomförs som en del i de 7000 extra bostäder som ska stå färdiga till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

bostad-2021-alvrummet

Dialogerna har bidragit med många intressanta idéer på hur bostadsbyggandet kan utvecklas på de boendes villkor, som nu implementeras i den fortsatta verksamheten.

BoStad 2021 passade samtidigt på att lansera sin nya webbplats: bostad2021.se


BoStad 2021 är ett samverkansprojekt mellan kommunala, privata och kooperativa byggaktörer och Göteborgs Stad. Satsningen ingår i Göteborgs 400-årsjubileum med målet att göra Göteborg till en ännu bättre stad.

Till jubileumssatsningen