27 Jan 2017

Bostad2021 nu i den virtuella Min Stad-appen

Vill du se hur dagens Göteborg utvecklas framåt och lämna egna inlägg om staden direkt i gatumiljön – då ska du ladda ner appen Min Stad på din mobil eller gå till Min Stad-sidan på webben.

min-stad-appen

Många av jubileumssatsningarna finns redan på plats i den virtuella kartan och fler tillkommer på vägen till 2021. Senast in är BoStad2021 med sina 31 byggprojekt som du hittar under rubriken Göteborg 400 år. Bostad2021 är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och näringslivet som ska ge ytterligare 7000 bostäder utöver den ordinarie bostadsproduktionen fram till Göteborgs 400-årsjubileum.

Den virtuella kartan Min Stad är framtagen av Göteborgs Stad. Alla förslag som läggs in på sidan används som inspiration i stadens arbete med att bygga en grön och nära storstad. Förslag som ligger inom pågående planområden tas om hand av Stadsbyggnadskontorets handläggare som en del av planarbetet.

Här tar du del av kartan och deltar i dialogen kring Götebors framtida stadsutveckling:
• Min Stad på webben
• Ladda ner appen på Google Play eller i App Store

Till jubileumssatsningen