12 Nov 2016

Byggstart för ny Hisingsbro

På måndag inleds bygget av den nya Hisingsbron som ska binda samman älvstränderna. Bron ska bidra till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor av älven och skapa en stark region med utrymme för växande.

hisingsbron-1

Projektet startar med att delar av ledverken i trä i Göta älv ska brytas upp. Det här förberedande arbetet sker ute i Göta älv och därmed påverkas varken bil- eller kollektivtrafiken för göteborgarna. När det är avklarat närmar vi oss julen och då är det dags att inleda byggandet av själva bron, vilket sker från Norra Älvstranden. Tydligast blir utvecklingen under 2019 när man börjar bygga ut över vattnet, och i slutet av året är det tänkt att bron ska nå Nordstan. Året efter släpps biltrafiken på och lagom till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 är det tänkt att även spårvagnstrafiken intar den nya bron.