23 Dec 2016

Extra fokus på Grön och skön stad 2017

Efter att ha laddat Göteborg med extra kulturhändelser under 2016, sätter vi nu fokus på temat grön och skön stad under ett helt år. En del aktiviteter är redan inplanerade, annat är på god väg att bli verklighet och fler idéer tillkommer under året, när alla stadsdelar, förvaltningar och bolag går samman ”för en grönare skönare stad!”

Foto: Beatrice Törnros
Foto: Beatrice Törnros

Under idéinsamlingen inför Göteborgs 400-årsjubileum, var ett starkt återkommande önskemål att få mer gröna ytor på fler ställen runt om i staden. Det har legat till grunden för det fokusår vi nu går in i.

Allt från stadsodlingar, gröna upplevelser och upprustning av parker till ökad klimatkunskap, biologisk mångfald och utökade naturstråk får extra uppmärksamhet under 2017. Följ arbetet här på webbplatsen och på Facebook för att se vad som är på gång för att göra staden grönare och skönare.

Läs mer om Grön och skön stad 2017.

Till jubileumssatsningen