4 Apr 2017

Embrace the water – konferens om vatten och hållbarhet i Göteborg

Den 12-14 juni välkomnar Göteborg den internationella konferensen “Embrace the water” till staden. Det är omkring 400 experter inom vattenlösningar och stadsplanering från hela världen som samlas för att diskutera och vidareutveckla hållbara metoder för framtidens städer.

webben-vattnet-resurs-sammanslagen

På programmet står bland annat ämnen som behandlar innovationer och nya tankegångar kring: vatten som stadens attraktionskraft, hur hanterar vi den osäkra framtiden, att bygga städer med förnyelsebara vattenlösningar och hur lösningar för att engagera invånarna.

Konferensen hålls i Göteborg som en del i 400-årsjubileets satsning på Vattnet som hållbar resurs

Läs mer om Embrace the water

Till jubileumssatsningen