11 Apr 2017

Följ GreenHackGBG:s kampanj för en mer hållbar stad

Med utgångspunkt i ”för en grönare skönare stad”, sätter vi 2017 extra fokus på att skapa en grön och skön stad inför Göteborgs 400-årsjubileum. #GreenhackGBG bidrar bland annat med en kampanj som riktar ljuset på hållbarhet och biologisk mångfald.

Under tre veckor får du nya tips och kunskaper, speciellt inriktade på hur du lever lite mer hållbart och klimatsmart, på GreenHackGBG:s webbplats.

 

Till jubileumssatsningen