17 Maj 2017

En bokpresent till varje förskoleklassbarn i stan

I en stad där vi läser för våra barn är fler behöriga till gymnasiet, fler vidareutbildar sig och fler får jobb. Det har Göteborgs Stad tagit fasta på och ger därför alla barn i förskoleklass en sagobok i sommarlovsgåva. Boken heter ”Farfars mammas soffa” och är skriven av författaren Anna Bengtsson som är känd för sina spännande och roliga berättelser med finurliga vinklar.

Tillsammans med boken får barnen också en inbjudan till Sagofesten på Göteborgs Kulturkalas i augusti och flera tips kring högläsning.

staden-dar-vi-laser

- Allt fler forskningsrapporter visar hur viktigt det är med högläsning för barnens ordförråd, läsförmåga och läsförståelse, så vi hoppas att presenten ska öka motovationen hos familjer att ha gemensamma lässtunder, berättar Malin Omland, Projektledare för Staden där vi läser för våra barn, Göteborgs Stad.

Läsning för barn ökar jämlikheten

Ju tidigare läslusten utvecklas i livet, desto bättre blir språkutvecklingen och möjligheten att påverka sin framtid. Tyvärr visar rapporter att svenska elevers läsutveckling kontinuerligt har försämrat sedan 1991, något som är en av de största anledningarna till att elever inte uppnår målen i de teoretiska ämnena i skolan.

Göteborg Stad vill minska dessa skillnader för att ge alla barn en god start i livet och goda förutsättningar genom skolåren – det är utgångspunkten för projektet ”Staden där vi läser för våra barn” som i sin tur är en del av det övergripande jämlikhetsarbetet.

Genom att fler vuxna läser för barn vet vi att jämlikheten ökar. Och på lång sikt bidrar det till att fler blir behöriga till gymnasiet, vidareutbildar sig och lättare får jobb. Vi vet också att det är vårdnadshavaren som i störst utsträckning kan påverka barnens läslust och läsvanor. En del i arbetet är därför att öka de vuxnas medvetenhet och kunskap kring värdet/vikten att läsa mer för barnen.
- Genom bokgåvan till alla förskoleklassbarn hoppas vi skapa en dörröppnare för vuxna att starta läsa eller läsa mer för sina barn, säger Malin Omland.

Mitt liv som soffa

Berättelsen i ”Farfars mammas soffa” startar 1915, när ett ungt par i Göteborg handlar sin första soffa. Boken bygger på historiska fakta och vi får följa både släkten och soffans liv genom hela 1900-talet fram till nu. Hur familjen blir större, flyttar, flyttar igen, hur nya moderniteter dyker upp och hur livet förändras, både för släkten och soffan.

Bokgåvan har ett sammanhang där familjen sätts i fokus och med inbjudan till Sagofesten på Kulturkalaset får familjen också möjlighet till ett gemensamt utflyktsmål som är gratis för alla i sommar.

Sagofesten tar sin utgångspunkt i boken och besökarna får möjlighet att träffa karaktärerna och uppleva miljöer ur boken. Andra aktiviteter blir högläsning, kreativt skapande och eget skrivande av texter som kan kopplas till ”Farfars mammas soffa”.

Inbjudan översätts till flera språk för att få möjlighet att nå så många som möjligt i staden. Boken distribueras under maj och juni.

Så kryp upp i soffan tillsammans, läs högt och umgås över en bok – starta gärna med Farfars mammas soffa! Göteborgs Stad, Jämlikt Göteborg och Göteborgs 400-årsjubileum önskar en mysig lässtund.


Staden där vi läser för våra barn är en del av satsningen Jämlikt Göteborg – hela staden socialt hållbar – inom Göteborgs Stad. Bokgåvan har möjliggjorts genom samverkan mellan flera parter i staden och är en del av det långsiktiga arbetet för ett mer jämlikt Göteborg och stadens 400-årsjubileum. Vid jubileumsåret 2021 firar vi 400 år av sagor och berättelser. Läs mer på Jämlikt Göteborgs webbsida.

Till jubileumssatsningen