22 Sep 2016

Förslag till framtidens Jubileumspark presenterades på Bokmässan

Under Göteborgs Stadstriennal på Bokmässan den 22 september presenterades förslagen till hur Jubileumsparken kan fortsätta att växa fram i Frihamnen. Badbar hamnbassäng, grönska och en mötesplats för alla var några av hörnstenarna i förslagen till den framtida parken, som nu kommer att bearbetas av Göteborgs Stad.

Läs hela nyheten här.
Läs mer om Jubileumsparken.

Kollage av förslagen till hur Jubileumsparken i Frihamnen kan fortsätta växa fram till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 och framöver.
Kollage av förslagen till hur Jubileumsparken i Frihamnen kan fortsätta växa fram till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 och framöver.
Till jubileumssatsningen