Göteborg 1621-2021
Home / Göteborg i sinnet – nya prova-på-station på Vetenskapsfestivalen
5 april 2019

Vetenskapsfestivalen har arrangerats sedan 1997 och har i genomsnitt 70 000 besök varje år. Festivalen är en viktig mötesplats för kunskap, inspiration och nya perspektiv och är ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Vetenskapsfestivalen har tre olika programdelar: ett skolprogram för förskola till årskurs 9, som i år pågår 1-12 april. Festivalens öppna program pågår 3-7 april, och branschens program består av ett forum för forskningskommunikation

 

Experimentverkstaden är en populär arena både i skolprogrammet och det allmänna. Där kan barnfamiljer och skolklasser utforska och uppleva vetenskap i 18 prova-på-stationer. Med anledning av fokusåret Kunskap och upplysning har det i år tillkommit en ny station som heter Göteborg i sinnet. Där kan man uppleva platser runt om i Göteborg med hjälp av sina sinnen, och stationen ökar tillgängligheten för fler att prova på och experimentera.

Experimentverkstaden sker på Park 113, vid Jubileumsparken i Frihamnen. Läs mer på vetenskapsfestivalen.se.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare