Göteborg 1621-2021
Home / Göteborg ska bli en internationell orgelstad
19 oktober 2017

Storslagna orgelverk byggdes redan på 1600-talet under Göteborgs första år. Staden har nu en unik samling av olika instrument som representerar olika kulturer och epoker. GIOA verkar för att kulturarvet, kyrkorna och orglarna ska få en viktigare funktion i framtidens Göteborg och fungera som mötesplatser för medborgare. Organisationens vision är att orgelparken ska vara komplett 2021.

På vägen till jubileet arbetar GIOA med olika projekt. På uppdrag av HIGAB och Göteborgs Symfoniker undersöker de möjligheterna att få liv i konserthusets orgel till 2021, och i samarbete med Göteborgs stad och olika aktörer planerar de att bygga en ny orgel i Bach-stil med placering i en av Göteborgs större kyrkor.

Ett liknande projekt genomfördes redan mellan 1989 och 2000 när den världsunika barockorgeln i Örgryte nya kyrka byggdes och fungerade då som en öppen verkstad där hantverkare och nyanlända från 12 länder medverkade. Dessutom genomförs varje höst Göteborgs Orgelfestival, en internationell mötesarena på olika platser i hela Göteborg i samarbete med bland annat Göteborgs Symfoniker, Svenska kyrkan och Göteborgs universitet.

Göteborgs orgelfestival, som äger rum 12-21 oktober 2018, har särskilt fokus på ett attraktivt och varierat sätt att nå ut brett till barn och unga i Göteborg med interaktiva, fantasifulla och gemenskapsfrämjande aktiviteter.

Läs mer om årets festival här.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare