Göteborg 1621-2021
Home / Göteborg världsetta på hållbarhetstoppen
16 november 2016
Annika Hallman, chef för Möten på Göteborg & Co (till höger), tar emot priset av ICCA:s president Nina Freysen-Pretorius.

Det här är ett viktigt steg på vägen och en utmärkelse som kan uppmuntra fler att arbeta vidare i riktning mot en hållbarare stad. Global Destination Sustainability Index jämför hållbarhetsarbetet i mötesstäder i hela världen. De bedöms efter hur väl de uppfyller kraven inom fyra områden där 100 % är högsta möjliga. Göteborg fick höga poäng inom samtliga med en full pott för det sociala hållbarhetsarbetet:
• Miljömässig hållbarhet: 74 %
• Social hållbarhet: 100 %
• Leverantörers hållbarhet: 96 %
• Convention Bureaus hållbarhetsarbete: 78 %

– Det här ligger helt i linje med destinationen Göteborgs strategier och ambitioner att vara en internationell förebild som alltid utmanar hållbarhetsbegreppen i alla delar, säger Camilla Nyman.

Visionen för Göteborgs 400-årsjubielum 2021
”År 2021 är Göteborg internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet.”

Läs mer om Global Destination Sustainability Index och se resultaten för årets mätning.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare