Hem / Grundskoleelever blir Framtidsambassadörer
11 december 2019

Grundskoleelever kommer att utvecklas smart, hållbart och inkluderande med utgångspunkt i skolans behov, Universeums lärmiljöer och de globala målen i Agenda 2030. Syftet är stärkt kompetens, ökad likvärdighet och ytterst högre måluppfyllelse för elever i grundskolan. Projektet bidrar även till att stödja rektorer i skolans utveckling och höja skolans digitala kompetens.

Första konceptet ”Hållbara hav” startade i slutet på november med omkring 150 elever, årskurs 4–6, från sex olika klasser runt om i staden. Arbetet byggs på olika tillfällen med lärarinspiration, för- och efterarbete i klassrummet samt besök på Universeum där eleverna utforskar nya lärmiljöer och får nya verktyg för att stärka lärandet. Med utgångspunkt i det globala målet nr 14 Hav och marina resurser och biologi som grund kommer eleverna arbeta med ett problembaserat lärande och blandade lärmiljöer som verktyg för att förstå sin samtid och omvärld.

Framtidens lärande

− Framtidsambassadörer är ett spännande exempel på hur samverkan över gränser och innovativa lärandeprocesser kan bidra till att ge elever i grundskolan hållbara kunskaper och digitala verktyg att arbeta med vår tids stora frågor. Med Framtidambassadörer hoppas vi kunna vara en del av att stärka måluppfyllelsen och bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen, säger Christian Westerberg, projektledare på Näringslivsgruppen och processledare för fokusåret Kunskap och Upplysning inför Göteborg 400-årsjubileet 2021.

Under läsåret 2019/2020 utvecklas projektet med 16 nya klasser och två ytterligare koncept ”Kropp och hälsa” (årskurs F-3) och ”Rymden” (årskurs 6–9). Parallellt utvecklas fler koncept som kommer sättas igång läsåret 2020/2021. Tanken är att Framtidsambassadörer ska gå från ett projekt till att bli en metod som kan nyttjas i större skala.

Fakta om Framtidsambassadörer:

  • Projektet startades hösten 2019 av Göteborgs grundskoleförvaltning, Universeum, Näringslivsgruppen och Göteborgs 400-årsjubileum 2021 på Göteborg & Co.
  • Målet är att nå högre måluppfyllelse inom naturvetenskap och teknik för grundskoleelever.
  • Innehållet bygger på skolans behov och styrdokument, Agenda 2030 och de globala målen, Universeums befintliga och kommande lärmiljöer.
  • Projektet är en del av fokusåret Kunskap och Upplysning inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Läs mer om Framtidsambassadörer (på Universeums webbplats).

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare