10 Mar 2017

Lär känna 1600-talets göteborgare på Stadsmuseet

Skampålar, pipkragar, barocksängar och ett väldigt speciellt silverhjärta bär fram historien i utställningen Göteborgs födelse som invigs på Stadsmuseet den 11 mars. Utgrävningarna av Nya Lödöse – där idag Gamlestaden ligger – gav en helt ny bild av stadens förflutna som vi nu får ta del av nästan 400 år senare.

gbg-fodelse-1
Skampålar och kärleksförklaringar i utställningen Göteborgs födelse på Stadsmuseet.

- Utställningen har tagit inspiration från teatern och byggts upp i tre akter som tar dig från Nya Lödöse via Göteborgs tillblivelse och fram till den tidigmoderna staden i den pompösa Barrockens tidevarv, berättar utställningens producent Maria Forneheim.

Göteborg – idén om den moderna staden

Den svenska kungamakten ville skapa en modern stad. På 1600-talet innebar det ett stjärnformat gatumönster med kanaler och vallgravar som utstrålade styrka och nytänkande. Ett första Göteborg byggdes redan 1607 men brändes snart ner i danska härjningar. Nästa försök gjordes 1619 på ängsmark där stadens centrum fortfarande ligger.

Fattiga & rika

På den tiden var vardagslivet för de flesta göteborgare hårt. Maten var knapp, hygienen minimal och det var inte ovanligt att en enkel tandinfektion kunde kosta dig livet. Synen på brott och straff gjorde att stölden av en bit bröd för att stilla hungern, kunde leda dig till ett besök i skampålen på torget. Allt medan de mer välbeställda klädde sig i överdådiga klänningar med pipkragar och åt på ostindiskt porslin, för att till natten krypa ner i en sammetstäckt sirlig barocksäng.

gbg-fodelse-2
Pipkragar, som var högsta mode på 1600-talet, fick sin form av pipkrusningsjärn, kvinnorna bar långa klänningar gärna smyckade med guldbrokad.

Under utgrävningarna i Gamlestaden hittades bland annat ett skelettet av en kvinna som bar ett silverhjärta om halsen. I hjärtat fann arkeologerna torkade växter som lindats med silkestråd och en lapp med märkliga tecken som ingen ännu lyckats tyda. Sökandet efter svar pågår fortfarande.


Göteborgs födelse är en basutställning som pågår under många år framåt. Den är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och har utformats i samarbete med Funktek för att bli tillgänglighetsanpassad för olika funktionsvariationer. Läs mer om utställningen på Stadsmuseets webbplats.

Till jubileumssatsningen