Göteborg 1621-2021
Home / Lights in Biskopsgården
6 november 2018

Under november månad kommer boende och besökare att kunna uppleva sex olika ljuskonstinstallation i området runt Friskväderstorget i Biskopsgården. Det kommer att visas digital ljusgrafitti, ett lekfullt färglandskap skapat av barn och naturområdet Svarte Mosse belyses för att göra det möjligt att uppleva parken även kvällstid.

I arbetet med ta fram materialet till Lights in Biskopgården anordnades sammanlagt fyra kreativa verkstäder där alla som ville fick vara med och göra sin tolkning på festivalens globala tema. Materialet som samlades in i samband med workshoptillfällena utgör inspirationen för ljuskonstverken som lyser upp området under Lights in Biskopsgården. och efter ljusfestivalen fortsätter arbetet med att ta fram förslag på permanenta ljusinstallationer som kan öka tryggheten i stadsdelen.

Lights in Biskopgården invigs med en guidad tur 8 november kl 18–20.30 från Friskväderstorget.

Med hjälp av kartan och den utstakade ljusslingan kan man själv ta sig runt och upptäcka konstintallationerna, men det går också guidade turer.

Nya datum för guidade turer

Under ett par veckor har några av konstinstallationerna inte kunnat vara i bruk, men från och med fredagen den 23 november kommer ljusfestivalen Lights in Biskopsgården åter lysa i sin helhet. Samtliga ljusinstallationer har rustats upp och säkerheten har setts över och förbättrats. Det kommer också hållas extrainsatta guidade turer.

Nya datum för guidade turer:
Fredag 23 november
Tisdag 27 november
Onsdag 28 november
Torsdag 29 november

Alla guidade turer utgår från punkt 1 på kartan, Friskväderstorget 2, och pågår mellan klockan 18-19. Turerna är gratis och ingen anmälan krävs.

Ladda ner en broschyr om Lights in Biskopsgården (pdf).

Läs mer om Lights in Biskopsgården på goteborg.se.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare