Göteborg 1621-2021
Home / Måla en bit av Göteborg
4 april 2017

Det är färg- och sysselsättningsprojektet Sätt färg på Göteborg som utlyser konsttävlingen Gothenburg Art 21, där hela världen bjuds in att delta med konst- och färgsättningsförslag. Förslagen ska vara anpassade efter en valfri yta i ett 21 km långt cykelstråk och vinnarna väljs genom att hela världen röstar via tävlingssidan på webben och sociala medier. Målandet utförs av projektets arbetslösa ungdomar.

Du kan vinna äran, upp till 2000 Euro och en resa till Göteborg

Tävlingen drivs via tävlingssidan där du lämnar ditt eller dina bidrag till och med 6 juni. Röstningen är öppen från första tävlingsdagen fram till den 3 juli. De 21 konstförslagen med flest röster går vidare till en finalomgång. Där tar en Göteborgsjury vid och utser totalt 12 vinnare. Du får självklart delta med flera förslag.

De konstverk som juryn väljer ut, målas upp av deltagaran i Sätt Färg på Göteborgs projekt för att utbilda unga i måleriyrket.

– Vinnarna får minst 1000 Euro var och två av dem blir inbjudna till Göteborg för att själva måla upp sitt konstförslag. De resterande vinnarnas tävlingsförslag målas upp av arbetslösa ungdomar från Sätt färg på Göteborg, som en del i utbildningen som så småningom ska leda till arbete som byggnadsmålare, säger Erling Zandfeld, projektchef för Sätt färg på Göteborg.

Fakta om Sätt färg på Göteborg

1. Sätter ungdomar i arbete inom måleribranschen som är i stort behov av arbetskraft
2. Ska binda samman staden till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
3. Rustar upp och målar fint i utsatta stadsdelar
4. Ska måla upp ett 21 km långt konststråk till år 2021
5. Win win-projekt med flera stora aktörer

 

Sätt färg på Göteborg är ett färg- och sysselsättningsprojekt där flera aktörer arbetar tillsammans för att ge arbetslösa ungdomar riktiga jobb och för att föra samman staden. Sätt färg på Göteborg drivs bland annat av Måleriföretagen i Väst, Framtidenkoncernen, färg- och kemiföretaget AkzoNobel, Göteborgs 400-årsjubileum 2021, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknad & Vuxenutbildning i Göteborgs Stad och är delfinansierat av Svenska ESF-rådet och Allmänna Arvsfonden.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare