Home / Modersmålsdagen inleder fokusår 2019: Kunskap och upplysning
26 februari 2019

– Ungdomarna är stolta över sina stadsdelar och har sagt att de inte känner igen sig i den bild som media visar. Därför vill vi göra det här projektet, säger Annika Malmryd, enhetschef på Språkcentrum.

Berättelserna, som finns på både svenska och elevernas modersmål, har tagit sig uttryck i både text, foto och video. Och förutom att visas upp i utställningen på Modersmålets dag, blir de en del av jubileet genom Göteborgs Stadsmuseums ”100 berättelser” och finns att läsa på stadsutvecklingskartan minstad.goteborg.se.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare