7 Nov 2016

Musikteater med nyanlända på Artisten

Som en del av Kulturåret 2016, sätter fyra skolor i västra Göteborg upp en föreställning av och med nyanlända elever. Det är förberedelseklasserna i Tynnereds-, Styrsö-, Vättnedals- och Ängåsskolan som bjuder på musikteater tillsammans med professionella musiker i Sjöströmssalen på Artisten. Fri entré!

en-stund-pa-jorden

Eleverna, som är i åldrarna 7-15 år, startade arbetet i augusti med att skriva egna texter utifrån temat ”att mötas”. Det handlar om tankar och reflektioner kring att komma till ett nytt land men också om att bo i ett land dit nya kommer.

Datum: onsdagen den 16 november
Tid: skolföreställningar, 10:00 och 13:30, för allmänheten 18:oo
Plats: högskolan för scen och musik, Sjöströmssalen, Artisten

Till jubileumssatsningen