1 Nov 2017

Var med och tyck till om regnlekplatsen

Världens bästa stad när det regnar. Det är ett av önskemålen som göteborgarna har inför 400-årsjubileet 2021. Som en del av detta kommer det under 2018 att byggas en lekplats som blir extra rolig och lockande att vara på – varje gång det regnar.

Foto: Lo Birgersson
Foto: Lo Birgersson

– Det unika med regnlekplatsen är att när det regnar ska nya lekmöjligheter och estetiska värden uppstå och i utformningen av lekplatsen ingår därför att hantera omgivningens dagvatten på ett nytt och innovativt sätt, säger Emma Johansson, projektledare, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

Lekplatsen ska byggas i Renströmsparken bakom Götaplatsen, där det redan nu finns en lekplats som ska rustas upp och byggas om till regnlekplast. Byggstart är planerad till våren 2018 och just nu kan den som vill vara med och bidra med sina idéer till lekplatsens utformning.

Fram till 10 november 2017 kan du skicka in dina förslag till park- och naturförvaltningen. Läs mer på goteborg.se.

Till jubileumssatsningen