Göteborg 1621-2021
Home / Var med och tyck till om regnlekplatsen
1 november 2017

– Det unika med regnlekplatsen är att när det regnar ska nya lekmöjligheter och estetiska värden uppstå och i utformningen av lekplatsen ingår därför att hantera omgivningens dagvatten på ett nytt och innovativt sätt, säger Emma Johansson, projektledare, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

Lekplatsen ska byggas i Renströmsparken bakom Götaplatsen, där det redan nu finns en lekplats som ska rustas upp och byggas om till regnlekplast. Byggstart är planerad till våren 2018 och just nu kan den som vill vara med och bidra med sina idéer till lekplatsens utformning.

Fram till 10 november 2017 kan du skicka in dina förslag till park- och naturförvaltningen. Läs mer på goteborg.se..

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare