Hem / Bli en del av firandet
1 september 2016

Ambitionen är att 400-årsjubileet ska bli en betydelsefull milstolpe i stadens historia där alla som vill kan delta.

Kraftsamling tillsammans

Tusentals idéer och drömmar har samlats in. Vision, mål och teman har formulerats utifrån förslagen från den öppna processen. Arbetsmetoden med bred samverkan över gränserna resulterar i oväntade möten som väcker nya idéer och möjligheter som tas tillvara. Och allt fler vill vara med och bygga vårt framtida Göteborg.

Hur tycker du att Göteborg kan bli en ännu bättre stad? Du och din verksamhet eller organisation är välkomna att höra av er för att diskutera hur ni kan ta sikte på 2021 och bli en del av firandet. Kontakta jubileumsorganisationen.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare