Göteborg 1621-2021
27 april 2018

Chalmers

Avancez! Så lyder Chalmers motto. Det mesta vi hör om Chalmers tekniska högskola pekar framåt. Men Chalmers historia är starkt kopplad till stadens utveckling. En ung man av skotsk härkomst seglar till Kina, gör sig en förmögenhet, blir direktör i Ostindiska kompaniet och donerar på ålderns höst en betydande summa till stadens väl och ve. William Chalmers blev en av stadens kända donatorer och för hans del gick en del av arvet till Sahlgrenska och en annan till " en Industrie-Skole för fattige barn “. Chalmers tekniska högskola bildades 1829, och utbildar framtidens sjökaptener, ingenjörer och arkitekter. Här formas ett kommande näringsliv av blivande entreprenörer och utforskas framtida lösningar på tekniska problem. Under 400-årsjubileet hålls flera aktiviteter kopplade till energi, material, samhällsbyggnad och smarta transportlösningar.

Läs mer

Göteborg International Organ Academy

GIOAs vision är att vidareutveckla Göteborg som internationell orgelstad med en festival av högsta världsklass och en unik orgelpark, som fram till 2021 växer med en konserthusorgel i världsklass. Vi vill erbjuda ingångar för alla till en värld av sinnlig passion och nya klanger.

Läs mer

Göteborgs universitet GPS 400

Inom drygt 30 delprojekt identifierar och presenterar GPS400 nya samverkansmetoder på individ-, institutions- och myndighetsnivå genom digital analys och tillgängliggörande av Göteborgs kulturer, kulturarv, kulturbruk och kulturmiljöer under 400 år.

Läs mer

Kunskap Göteborg

Föreningen Kunskap Göteborg arbetar för att stödja Göteborgsbaserad forskning med målet att sätta Göteborg på kartan som kunskapsstad i samband med stadens 400-årsjubileum.

Läs mer

Life Science

Life Science syftar till att utveckla Medicinareberget och Sahlgrenska till ett unikt Life science-kluster med beräknad byggstart 2019.

Läs mer

Lundbergsstiftelsen

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har donerat 27 miljoner till ett nytt nationellt ledande njurforskningslaboratorium vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg. I samband med invigningen i augusti 2018 gick startskottet för uppbyggnaden av den tekniska utrustningen som beräknas stå klar lagom till Göteborgs Stads 400-årsjubileum. Satsningen är också en del av projektet ”Kunskap Göteborg”, som verkar för att gynna kunskap om och i Göteborg.

Läs mer

Utforska mer

Akademi
Ladda fler

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare