Göteborg 1621-2021
27 april 2018

Avenyfamiljen

Avenyfamiljen skapar nya mötesplatser och stråk i Göteborg genom att utveckla restauranger och hotell. År 2021 ska ett hotell, fyra restauranger samt en espressobar stå klara vid Skanstorget. Hotellet bidrar till att göra området till en av de mest organiska stadsdelarna med boende, kontor, universitet, näringsverksamheter samt hotell i en bra mix. Avenyfamiljen levererar även den första restaurangen med vattenkontakt, Tyska Bron, som kommer bli en mötesplats på vattnet för Göteborgare och besökare.

Läs mer

Bergsjön 2021

Bergsjön 2021 är ett samarbete med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. En milstolpe i det arbetet är att skapa ett nytt, tryggt och attraktivt stråk med 700 bostäder mellan Komettorget och Rymdtorget, och där första spadtag planera tas under 2021.

Läs mer

BoStad 2021

Behovet av fler bostäder är en fråga som lyfts av många göteborgare inför 400-årsjubileet. BoStad2021 innebär 7 000 extra bostäder i Göteborg.

Läs mer

EcoRide

Göteborgsbaserade Ecoride arbetar med att bidra till en bättre miljö genom att välja elcyklar framför bensindrivna fordon. Inför Göteborgs 400-årsjubileum kommer de att vara delaktiga i jubileet genom att ta fram en unik och begränsad jubileumscykel.

Läs mer

Elof Hansson Fastigheter och Alecta

Elof Hansson Fastigheter driver tillsammans med Alecta kontorsprojektet Global Business Gate, en hubb och mötesplats för företag som verkar inom internationella affärer. Global Business Gate kommer att ytterligare stärka Göteborg som internationell handelsstad.

Läs mer

Göteborg Citysamverkan

Göteborg Citysamverkan är en satsning där Innerstaden Göteborg, Avenyn, Nordstan och Haga-Linné växlar upp Citysamverkan för att tillsammans ta position som årets stadskärna 2021.

Läs mer
Ladda alla

Utforska mer

Näringsliv
Ladda fler

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare