World Peace House-ett årligt symposium där världens alla ledare inom fred och miljöfrågor samlas i Göteborg. Genom att knyta an Göteborg till fred och hållbar utveckling kan vi nå en trevligare stämning skapa fler affärer till Göteborg.

World Peace House

Föreningen World Peace House (WPH) vision är att leverera värdefulla tjänster till Göteborgs stad så som tålmodighet och tolerans mellan människor. WPH kommer att vara ett nätverk och arena för korsbefruktning av idéer och eftertanke.

World Peace House ambition är att skapa en fysisk arena:

* Världens första öppna mötesplats för fred och hållbar utveckling.
* Skapa förutsättningar för människor att utveckla samförstånd och tolerans för varandra.
* Interaktiv utställning som inspirerar till eftertanke i en positiv atmosfär.

- Jag tror att World Peace House kommer att lyckas med visionen om ett öppet hus för fred och hållbar utveckling. World Peace House är unikt och något liknande som enar folk och intressen har hittills inte skapats, säger Hans Helighet Dali lama.

Ambitionen är att WPH kan bli en enande kraft för fred och hållbar utveckling lokalt i Göteborg men också i världen.

De kommentarar du lägger in omfattas av samma instruktioner och villkor som idéerna. Läs mer här.

  • Richard Nilsson

    Låter som en väldigt bra ide ! FULLFÖLJ !

  • http://twitter.com/alltarmojligtnu Jack Johansson

    Yes!

  • http://twitter.com/alltarmojligtnu Jack Johansson

    Yes!

blog comments powered by Disqus