Jubileumsbad mitt i stan

Frihamnen Foto: Beatrice Törnros

Att skapa mötesplatser mitt i stan med möjligheter till bad är en önskan från göteborgarna. Därför anlades 2014–15 en bastu, en strand och det allmänna badet i Jubileumsparken. Inför jubileet 2021 undersöks möjligheterna till flera bad i eller vid älven, något som skulle erbjuda fler mötesplatser nära vattnet.

Byggandet har präglats av delaktighet där göteborgare varit med i byggnationen av både bastun och stranden. Arbetet i Jubileumsparken är grunden för att undersöka olika badkulturer och tillgodose medborgarna ett rikt badutbud i stan. Dialog förs i flera forum om olika sätt att bada i Göteborg.

Jubileumsatsningen bidrar till att skapa mötesplatser som är ett prioriterat mål i stadens budget. Mötesplatser är en aspekt i social hållbarhet som knyter an både till social inkludering och delaktighet.

Badet i Jubileumsparken är kostnadsfritt och öppet för alla.

Läs mer om badets öppettider och vad du kan göra i Jubileumsparken


MÅLBILD 2021
Fler bad i eller vid älven, och därmed mötesplatser vid vattnet, har förverkligats. Satsningen på bad i Jubileumsparken har bidraget till fler ”Bada mitt i stan-projekt” runt om i Göteborg. Älven är badbar i delar genom naturlig rening.

PROJEKTÄGARE: BAD I JUBILEUMSPARKEN OCH SKEPPSBRON:
ÄLVSTRANDEN UTVECKLING.
UTVECKLING AV FLER BAD I STADEN: SAMTAL PÅGÅR MED MÖJLIGA PROJEKTÄGARE