BoStad2021

När Göteborg fyller 400 år 2021 ska 7 000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet, stå färdiga.

Göteborg växer och vi blir allt fler invånare. För att möta bostadsbehoven gör Göteborgs Stad tillsammans med fastighetsbranschen en unik satsning som ska ge 7000 inflyttningsklara bostäder till och med år 2021.

Bostäderna byggs på olika platser i Göteborg med utgångspunkt från Göteborgs Stads strategi för utbyggnadsplanering. Totalt omfattar satsningen cirka 30 detaljplaner på både kommunalägd och privat mark. Det ska byggas både hyresrätter och bostadsrätter. Första byggstart för jubileumssatsningen BoStad2021 är planerad till 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om BoStad2021