Göteborg 1621-2021
Jubileumssatsningar / Fokusår 2018: Go Global
11 januari 2018

Ambitionen inför 400-årsjubileet är att hela staden skall engageras i firandet. Vägen till 2021 är lika viktigt som jubileumsåret och genom samverkan med göteborgare, akademi samt närings- och föreningsliv har alla som vill möjligheten att delta. Fokusåren fram till jubileet är därför väldigt betydelsefulla för att skapa engagemang och bjuda in fler aktörer att haka på.

Göteborg har alltid utvecklats genom intryck, idéer och kunskap från hela världen. Som hamnstad har staden haft ett tydligt globalt fokus och det tar vi fasta på i år.

Tillgängliggöra Göteborg på nya sätt

Under året sätts ljus på det internationella perspektivet och stadens verksamheter uppmuntras att tillgängliggöra Göteborg på nya sätt. Med hjälp av språk, nya digitala möjligheter samt ny teknik kan vi hitta fler sätt att dela berättelsen om Göteborg så att fler inkluderas. Detta görs bland annat genom:

Addera ett globalt perspektiv tillsammans med stadens aktörer
– Genom att lägga till en internationell dimension genom samarbeten och innehåll.

– Genom att uppmärksamma Göteborg internationellt med hjälp av innovationer, utmärkelser och sprida berättelser om Göteborg.

– Genom att bjuda in bredare med hög tillgänglighet via språk, digitala lösningar och bemötande.

Utöver detta fortsätter arbetet med stadsdelarna och deras delaktighet och initiativ tillsammans med göteborgarna.

En Jubileumspaviljong med globalt fokus
I samband men Göteborgs Kulturkalas och Europride 14-19 augusti arrangeras Jubileumspaviljongen. En årlig mötesplats för samtal om stadens utveckling i allmänhet och kraftsamlingen inför jubileet i synnerhet. Frågan om ”Hur vill du fira?” bjuder in göteborgarna till fortsatt engagemang.

Jubileumspaviljongen arrangeras i samband med Göteborgs Kulturkalas och Europride 14-19 augusti.

Göteborgs historia som formats av intryck, idéer och kunskap från hela världen
I samverkan översätta och tillgängliggöra Göteborgs Stadsmuseums utställningar om Göteborgs Historia och stadens 400 år av internationell prägel. Med nya digitala metoder kan denna upplevelse även göras tillgänglig för personer med någon form av funktionsnedsättning.

 

Invigning av fokusåret Go Global

Fokusåret Go Global invigdes i samband med Göteborg Film Festival. Deras vision att vara topp fem bland Europas filmfestivaler 2021, tillsammans med jubileets globala fokusår och arbetet att inkludera hela staden möjliggjorde ett samarbete kring Lilla Filmfestivalen den 19 januari.

Marie Ullnert
Lilla Filmfestivalen 19 januari

Barn mellan 3-14 år bjöds in och av de 2228 som deltog kom mer än 1300 barn med inhyrda bussar från olika olika delar av Göteborg som Tynnered, Angered, Biskopsgården, Bergsjön och Östra Göteborg. En satsning som jubileet gjorde möjlig för att fler skulle ha möjligheten att upptäcka Göteborg Film Festival.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare