Göteborg 1621-2021
Jubileumssatsningar / Göteborg berättar
6 september 2016

Göteborg berättar vill bidra till en ökad känsla av sammanhang, identitet och hemhörighet i Göteborg – oavsett om du nyligen flyttat hit eller har bott här i flera generationer. Ett stort antal berättelser ska samlas in och förmedla göteborgares erfarenheter och liv. Dessa samtal och intervjuer ska göras med invånare, utvalda så att de motsvarar en mångfald av de människor som lever i staden idag. Under 2016 lades de första berättelserna till på Min stad (finns också som app) där den som vill kan dela sin berättelse om staden direkt i mobilen.

Det insamlade materialet sparas för framtiden och utgör ett rikt komplement till det stora material som samlades in till Göteborgs förra jubileum för 100 år sedan. Det insamlade materialet kan ligga till grund för publikationer och utställningar. Under 2018 anordnas också flera berättarkaféer på Göteborgs stadsmuseum och i några stadsdelar. Jubileumsåret 2021 ska bli året då göteborgarna verkligen får möjlighet att mötas och dela kunskapen om Göteborg med varandra. Projektet ska även arbeta för att 2021 blir ett år då våra tio stadsdelar sätter upp lokala skådespel som skildrar staden ur olika perspektiv.

Inför detta ska Göteborg berättar ta fram modeller för utbyte av erfarenheter, som ska hjälpa människor att mötas, berätta och lyssna på varandras erfarenheter.

Målbild

Jubileumsåret ska vara ett år då människor i och utanför Göteborg får möjlighet att ta del av göteborgares berättelser, erfarenheter, perspektiv och drömmar, som visar på stadens fantastiska mångfald och potential. Göteborg berättar ska bidra till att vi vågar lyssna på varandra, och förstå att staden består av – och tillhör – alla som bor här.

Projektägare: Kulturförvaltningen

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare