Grön & skön stad 2017

Med utgångspunkt i ”för en grönare skönare stad”, sätter vi 2017 extra fokus på att skapa en grön och skön stad inför Göteborgs 400-årsjubileum. Det betyder att ljuset riktas mot stadens breda utbud av parker och trädgårdar, samtidigt som vi passar på att rusta upp och bana väg för nya gröna initiativ.
gron-skon-1

Under idéinsamlingen inför Göteborgs 400-årsjubileum, var ett starkt återkommande önskemål att få mer gröna ytor på fler ställen runt om i staden. Det har legat till grunden för det fokusår vi nu går in i. Aktiviteterna grundar sig i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med satsningar på hälsa, livsstil, mat och trygghet.

Alla tio stadsdelar är involverade och kommer genomföra olika aktiviteter för att göra Göteborg och våra liv lite grönare och skönare. Bland annat rustas Slottsskogen upp, det upprättas fler stadsodlingar – som den i Jubileumsparken och befintliga och nya gröna stråk & oaser utvecklas för att skapa fler naturliga mötesplatser där alla kan känna sig välkomna.

2021_gron-och-skon-stad-green
Så välkommen att engagera dig för ett grönare skönare Göteborg - på vägen till Göteborgs 400-årsjubileum 2021!

 


 Fokusåren på vägen till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 är ett led i att samla staden och får saker att hända som annars inte skulle bli av.


Satsningar 2017 för en grönare skönare stad:
Läs mer om: