Jubileumsparken

Foto: Beatrice Törnros

När Göteborg fyller 400 år 2021 ska många av de planerade jubileumssatsningarna vara klara. Men inte Jubileumsparken i Frihamnen. Tanken är att parken ska fortsätta byggas långt in i framtiden som en mötesplats skapad för och av alla. Och redan nu har det hänt mycket.

Att komma nära vattnet har genomsyrat idéskörden inför 400-årsjubileet och Vision Älvstaden, och Frihamnen kan ses som platsen där visionerna för de båda möts.

En mötesplats för staden

En stark önskan bland göteborgarna har varit en grönare stad där nya idéer prövas och utvecklas på vägen framåt. Jubileumsparken blir en mötesplats för hela staden. Den ska fungera som en bostadsnära park för de som bor och är verksamma i området. Under 2016 påbörjas omkring 650 temporära bostäder på Kvillepiren, varav flera kvarter blir flytande. Lagom till 2021 ska det finnas 1 000 bostäder och 1 000 arbetsplatser i Frihamnsområdet för att år 2035 växa till totalt 15 000 boende och lika många arbetsplatser. Parken ska fortsätta att byggas långt in i framtiden.

 Foto: Beatrice Törnros
Foto: Beatrice Törnros
Internationella samarbeten är nästa steg

Jubileumsparken växer fram och blir Göteborgs nya mötesplats där staden möter vattnet. Det sker succesivt och i dialog med göteborgare och experter. Under 2016 tas ytterligare steg i arbetet genom att en internationell inbjudan går ut till projektteam, som får lämna in anbud för att utveckla, gestalta och projektera delar av Jubileumsparken. Tillsammans med göteborgare kommer ett gemensamt förslag att presenteras i början av hösten. Men mycket har redan hänt och parken fortsätter att utvecklas till en mötesplats för alla göteborgare. Ett bad etablerades under 2015 som blev väldigt uppskattat. En bastu har byggts som snabbt fylldes med bokningar. Parken rymmer dessutom en playa, rollerderbybana, vattenkonst/vattenlek och stadsodling. Alla kan segla, som vänder sig till alla som vill prova på att segla oavsett förkunskaper, startade 2014 och har hittills lockat närmare 12 000 besökare.

Prova på segling i Jubileumsparken! Foto: Beatrice Törnros
Prova på segling i Jubileumsparken! Foto: Beatrice Törnros

MÅLBILD 2021
På 400-årsdagen den 4 juni 2021 invigs Jubileumsparken i Frihamnen. En mötesplats präglad av biologisk mångfald och närhet till vattnet. Parken är i ständig utveckling och skapar ett avtryck för framtiden.

PROJEKTÄGARE: PLATSBYGGNAD JUBILEUMSPARKEN TOM 2017: ÄLVSTRANDEN UTVECKLING OCH STADSBYGGNADSKONTORET I NÄRA SAMARBETE MED PARK- OCH NATURFÖRVALTNINGEN.

PROJEKTLEDNING GENOMFÖRANDESKEDET FROM 2017: PARK- OCH NATURFÖRVALTNINGEN.


 2017 öppnar parken för bad och segling lördagen den 6 maj!
Aktiviteter i Jubileumsparken

Alla kan segla!
GKSS Seglarskola öppnade i Frihamnen 2014 och har blivit en stor succé. Seglarskolan är gratis och man använder sig av jollar som kan seglas oavsett förkunskaper eller funktionsförmåga. Initiativtagare är Göteborgs Kungliga Segelsällskap, GKSS, tillsammans med föreningen Passalen.

Bada mitt i stan, badkultur
• Först kom Playan med sand och trädäck vid vattnet.
• En allmän bastu som byggts under ledning av arkitektgruppen RaumlaborBerlin.
Du kan boka bastun här.
• Många göteborgare har önskat sig ett utomhusbad mitt i stan, och 2015 gick det i uppfyllelse i Frihamnen

Rollerderby
Göteborgs första utomhusbana för rollerderby är öppen för alla som vill testa den tuffa rullskridskosporten eller titta på när elitlag tränar och tävlar.

Odlingskultur
Stadsodling med möjlighet att odla grönsaker och annat ätbart i egen låda.

Hitta hit:
Du kan både gå och cykla till Frihamnen. Från Nordstan tar du dig enklast genom att gå eller cykla över Götaälvbron. Befinner du dig vid Hjalmar Brantingsplatsen följer du bara gång- och cykelvägen mot Götaälvbron. Sväng av i höjd med Frihamnens hållplats och du är framme.

Med spårvagn eller buss:
Buss 16, 16X, 45 och 402 stannar vid Frihamnsporten, bara ett stenkast från Jubileumsparken. Från centralstationen kan du välja mellan spårvagn 5,6 eller 13. Åker du från Hjalmar Brantingsplatsen väljer du istället spårvagn 5,6, 10 eller 13 för att ta dig till Frihamnen.

Med bil:
För dig som behöver ta dig till Frihamnen med bil finns parkeringsmöjligheter i området.


Mer om Jubileumsparken i Frihamnen
Som en del av Älvstaden kommer en myllrande innerstad växa fram i Frihamnen och knyta Göteborg över älven. Här ska cirka 15 000 människor en gång bo. Och lika många ska ha sina arbetsplatser i det framtida frihamnsområdet. Men redan till Göteborgs jubileumsår 2021 ska mycket vara klart.
 Runt 1 000 bostäder ska ha hunnit byggas och 1 000 arbetsplatser ska finnas i området.En del av Jubileumsparken står dessutom klar och utnyttjas av både närboende och besökare. I den framväxande Jubileumsparken pågår just nu händelser och aktiviteter som är en del av projektet Platsbyggnad. Medborgarna har i dialog med Göteborg Stad uttryckt sin önskan att komma närmare vattnet. Och det är precis vad man får i den framväxande Jubileumsparken!