Linbana över älven

Planerna på en linbana i Göteborg blir allt mer konkreta. Den 17 januari i år gav Byggnadsnämnden i Göteborg klartecken för att börja jobba med detaljplan för linbanan.

Trafiknämnden har sedan tidigare fastslagit att de fyra stationerna ska ligga på Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen, samt på Järntorget på fastlandssidan. Nu ska linbanans sträckning och stationerna placering, bland annat med hänsyn till boende och verksamheter i området bestämmas.
Göteborgs stad_linbana4-webb

En linbana över älven binder samman staden och erbjuder resenärerna hög turtäthet till en låg energiförbrukning och låga driftskostnader. Dessutom skulle Göteborg  bli först i Sverige med att integrera en linbana som en del av den ordinarie kollektivtrafiken.

Linbanan planeras att finnas kvar under en lång tid efter 2021, eftersom den tekniska livslängden beräknas till ca 30 år. En linbana skulle bli en påminnelse om de satsningar som staden gjorde för att fira 400-årsjubileet. Under 2015 har undersökningar gjorts för fler linbanelinjer. Fler linjer skulle betyda snabbare resor för göteborgarna och samtidigt bygga broar mellan stadsdelar.

Fakta om Linbanan

1. TURTÄTHET
Gondolerna beräknas kunna avgå med 45 sekunders mellanrum.

2. KAPACITET
Antalet resande per timme är lika stort som för en spårvagnslinje (mer än 2 000 resenärer per riktning och timme).

3. HASTIGHET
20–25 kilometer per timme.

4. HÖJD
Gondolerna beräknas gå 40–50 meter upp i luften. Tornen beräknas bli cirka 70 – 90 meter höga.

5. TEKNISK LIVSLÄNGD
Cirka 30 år.

6. INVESTERINGSKOSTNAD
Cirka 1 miljard kronor (850-1050 miljoner kronor).

7. DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNAD
40-50 miljoner kronor per år.

Idén om en linbana över älven, för att knyta ihop staden, kommer från göteborgarna själva. Den har sedan prövats i flera förstudier som kommit fram till att det är en effektiv lösning för kollektivtrafik i Göteborg, där broöppningar och trafikstockningar inte påverkar framkomligheten. Läs mer om linbanan under Frågor & svar.

Läs mer om Linbana över älven på Trafikkontorets webbplats


MÅLBILD 2021
Linbanan fungerar bra sedan drygt ett år tillbaka och är det första nya trafikslaget inom svensk kollektivtrafik sedan 1933. Planeringen av flera linjer har börjat. Linbanan är uppskattad av göteborgarna, som känner stolthet och är nöjda över att människor har kommit närmare varandra i staden.

PROJEKTÄGARE: TRAFIKKONTORET


Provåk Jubileumslinbanan