Jubileumssatsningar

Resan på vägen till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 fortsätter. Tusentals idéer över hur staden kan utvecklas är insamlade. Många är också prövade i förstudier. Här hittar du alla satsningar som rör firandet och vad som händer på vägen dit.