Göteborg 400 år

Foto: Beatrice Törnros

År 2021 fyller Göteborg 400 år och firandet är redan i full gång. Tillsammans ska vi göra Göteborg till en ännu bättre stad.

Göteborgarnas egna idéer om att komma närmare vattnet, minska avståndet till varandra och  mötas på nya kreativa platser har blivit jubileets tre teman.

Det handlar inte bara om att bygga nytt. Det handlar om att samla staden och att tillsammans nyttja jubileet som en katalysator för att driva en positiv utveckling av Göteborg och regionen. På samma sätt som 300-årsjubileet fortfarande är synligt genom bland annat Liseberg, Götaplatsen och Botaniska trädgården ska 400-årsjubileet ge långvariga, positiva effekter för oss som bor här.

Just nu jobbar vi med att omsätta många av idéerna till handling och förverkliga projekten till satsningar i staden.

Vision

År 2021 är Göteborg internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet.”

Vid 300-årsjubileet för snart hundra år sedan gjordes en enorm satsning som gav lokalt och internationellt avtryck. Liseberg, Konstmuseet och Botaniska trädgården är några exempel. Inför 400-årsfirandet ser behoven och utmaningarna inte riktigt likadana ut. Nu handlar det bland annat om att växa på ett hållbart sätt, att åstadkomma en lokal och regional samverkan mellan privata och offentliga aktörer och att ta tillvara den kreativa skapandekraften för att driva utvecklingen framåt.

Fem Mål

Göra ett internationellt avtryck genom att arbeta för att Göteborg blir en stad där invånarna trivs, känner delaktighet, stolthet och framtidstro.

Bli en modig förebild för hållbar tillväxt genom att uppfylla och överträffa redan beslutade mål.

Vidareutveckla Göteborg och den omgivande regionen genom bred samverkan med stadens nämnder och bolag samt lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.

Engagera hela staden i firandet genom att bjuda in till fortsatt öppen dialog där alla kan delta.

Stärka bilden av Göteborg genom effektiv kommunikation och marknadsföring.

Tre teman

Nära vatten – att komma nära vattnet i alla former. Havet, skärgården, hamnen, sjöarna, kanalerna, älven och regnet.

Bygga broar – bygga broar mellan människor och minska avstånd.

Öppna rum – att utveckla en öppen och tillåtande stad genom nya, kreativa mötesplatser.