Göteborg 1621-2021
Home / Detta är Göteborgs 400-årsjubileum
16 June 2014

Uppdraget

Göteborg & Co har i uppdrag av kommunstyrelsen att årligen utveckla planerna för jubileet. Redan 2009 bestämde Göteborgs Stad att använda 400-årsjubileet som en milstolpe och katalysator i stadens utveckling. Just nu jobbar vi med att omsätta många av idéerna till handling och förverkliga projekten till satsningar i staden. Läs mer om jubileumssatsningarna här.

Engagerar hela staden

Tusentals idéer och förslag från göteborgare och perspektivgrupper summerades i en jubileumsplan, som kommunfullmäktige ställt sig bakom, samt i en idébok som återkoppling till göteborgarna. Genom jubileet är göteborgarnas idéer en del av stadens utveckling.

Hållbarhet i handling

Jubileumsarbetet präglas av hållbarhet i alla tre dimensionerna: den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Ytterst handlar det om att bygga en stad där drömmar tas tillvara, där vi som bor och verkar känner delaktighet och sammanhang, samtidigt som den lockar hit fler. Det är så vi tillsammans vill fira vår stad och göra avtryck i världen. Hållbarhets arbetet följer Göteborgs Stads beslutade policys och riktlinjer för att förvalta och genomföra uppdraget för göteborgarna bästa.

Avtryck för framtiden

Tusentals idéer, drömmar och förslag ligger till grund för de teman och mål som ska leda i visionens riktning. Hela vägen till jubileumsåret och långt där efter. Det här är värde grunden som jubileet vilar på för att bidra till utvecklingen av Göteborg.

Vision

År 2021 är Göteborg internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet.

Fem mål

  1. Göra ett internationellt avtryck genom att arbeta för att Göteborg blir en stad där invånarna trivs, känner delaktighet, stolthet och framtidstro.
  2. Bli en modig förebild för hållbar tillväxt genom att uppfylla och överträffa redan beslutade mål.
  3. Vidareutveckla Göteborg och den omgivande regionen genom bred samverkan med stadens nämnder och bolag samt lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.
  4. Engagera hela staden i firandet genom att bjuda in till fortsatt öppen dialog där alla kan delta.
  5. Stärka bilden av Göteborg genom effektiv kommunikation och marknadsföring.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Visa hemsidan ändå