Vägen till 2021

Vägen till 2021 är lika viktig som själva jubileumsåret.  Följ med på resan med idéer, jubileumssatsningar och händelser längs vägen till Göteborgs  400-årsjubileum. Varje år har ett fokus, vilket skapar något att samlas kring och berätta om. På så sätt kan processen hållas levande varje år fram till 2021 och långt därefter. Resan präglas av viljan att komma nära vattnet, bygga broar och öppna rum.  Och att engagera hela staden i firandet.
gron-skon-tradet


2022

Hållbar stad – öppen för världen

Har vi kommit närmare vattnet? Byggt broar mellan människor och minskat avstånd? Har vi öppnat upp fler tillåtande och kreativa rum för att få människor att mötas över gränserna och hur gjorde vi ett internationellt avtryck? Tack vare Göteborgarnas engagemang åstadkom vi tillsammans någonting mer än ett jubileum och firandet har gjort ett avtryck som bidragit till en ännu bättre stad där invånarna känner trivsel, delaktighet och framtidstro. Göteborg är en hållbart växande stad – öppen för världen.


2021

Göteborg 400 år!  

Göteborgarna bjuder in till 400-årsjubileum och firar både vår historia och vår framtid. Tillsammans har vi gjort vår stad till en ännu bättre plats att leva, verka och bo på. Idag har vi början till en bild av det som kan komma att göra avtryck för framtiden och vi ser många möjligheter på vägen till 400-årsjubileet. Alla kan du läsa om under rubriken jubileumssatsningar.

  • 4 juni 1621 fick Göteborg privilegiebrevet av Gustav II Adolf.

2020

Hållbart växande 

Göteborg växer och  stadsutvecklingen präglas av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i handling. Göteborg är på god väg att bli en modig förebild för hållbar tillväxt och en stad där alla känner delaktighet och framtidstro.


2019

Kunskap och upplysning

Utbildning, forskning och innovation sätts i centrum. Både bredd och spets lyfts när Göteborg är en förebild för det livslånga lärandet. Staden och regionen är ett självklart internationellt kunskapsnav med forskningskommunikation i världsklass.


2018

Go global

Som hamnstad har Göteborg alltid utvecklats genom intryck, idéer och kunskap från hela världen. I år bjuds världen in till firandet genom Volvo Ocean Race. Göteborg odlar sina internationella relationer, aktiverar vänorter och partnerstäder när programarbetet inför jubileumsåret tar form. En öppen hamn för världen.


2017

Grön och skön stad

Frukterna av Gothenburg Green World skördas. Gröna stråk och gröna oaser över hela Göteborg synliggörs och binder samman staden. Fler jubileumssatsningar förverkligas och allt fler aktörer siktar på 2021 utifrån sin egen verksamhet.


2016

Kultur

Kultur berikar vår gemensamma tillvaro och bygger broar mellan människor – vi kommer närmare varandra. Möten ger nya möjligheter. Vi upptäcker staden, odlar både relationer och grönska. Fler jubileumssatsningar förverkligas och vi frågar: ”Hur vill du fira själva jubileumsåret 2021?”


2015

Av och med unga

Fler unga bjöds in att engagera sig i stadens utveckling och i jubileumsarbetet. Ungt medskapande stärktes och kommunicerades. Beslut fattades om flera av de förstudier som genomfördes under 2013-2014 och fler jubileumssatsningar förverkligades. Ett delmål uppnåddes genom Volvo Ocean Race i Frihamnen då Göteborg bjöd in världen till ett värdeskapande äventyr.


2014

Vatten och skärgård

Att komma närmare vattnet i alla former är en av de starkaste önskningarna från göteborgarna inför 400-årsjubileet. Därför sätts vatten och skärgård i fokus 2014. Fler jubileumsförslag prövades i förstudier och några förverkligades.


2013

Från ord till handling

Jubileet gick från ord till handling och förslag prövades i förstudier. Några jubileumsaktiviteter påbörjades och sjösattes i staden.


2012

Visionsåret

Tusentals idéer från allmänhet, perspektivgrupper, bolag och förvaltningar samt pågående projekt summerades i idébok och arbetsplan.

  • Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige ställde sig bakom struktur med vision, mål och tema för jubileet.
  • Fortsatt uppdrag gavs till Göteborg & Co att leda, samordna och kommunicera jubileumsarbetet.

2011

Uppdrag och öppen dialog

Under åren 2009-2011 inleddes planeringen inför Göteborgs 400-årsjubuileum. Göteborg & Co fick uppdrag från Kommunstyrelsen att ta fram en plan. Frågeställningarna och målsättningarna utgick ifrån hur jubileet kan göra ett internationellt avtryck för framtiden, präglas av hållbarhet samt engagera hela staden.

  • Idéinsamling genomfördes
  • Öppen dialog med invånare, perspektivgrupper, förvaltningar och bolag, föreningar, organisationer, akademi och näringsliv