Hem / Brunnslockspoesi på Bokmässan
21 september 2021

I år är det tredje året som jubileumssatsningen Rain Gothenburg utser en brunnslockspoet för att skriva en dikt där inspirationen är kopplad till regn.
– Malte Persson är den klockrena Brunnslockspoeten för 2021, det andra pandemiåret i rad, som samtidigt är det egentliga jubileumsåret för Göteborg 400 år. Han är poesins hantverkare och arkeolog som handskas både mästerligt och lekfullt med olika poetiska former. Lekfullt, fast inte utan allvar är också hans förhållningssätt till den undergång som framträder i dikterna och berättas med stöd av andra undergångar som vår litteraturhistoria bjuder på. Han tillhör fortfarande en av Sveriges yngre generationer poeter och kan tänkas tilltala en stor bredd vad gäller poesinjutare i alla åldrar – och inom hela Sverige, säger Kristín Bjarnadottír på Författarcentrum Väst som är en av årets jurymedlemmar.

– Jag känner mig ytterst hedrad av att bli utvald som årets brunnslockspoet. Men det är en utmaning att skriva en dikt som både får plats på ett brunnslock och håller lika länge som ett brunnslock! Regn är ett ganska klassiskt poetiskt motiv, men vad som händer med regnet när det väl har fallit skrivs det inte så mycket om, säger Malte Persson om att bli utnämnd till brunnslockspoet 2021.

Vad är brunnslockspoesi?

Idén med brunnslockspoesi föddes 2018 då Göteborgs Stads jubileumssatsning Rain Gothenburg fick möjligheten att göra något på de brunnslock som gjuts och läggs ut i staden.

– Genom att använda en tidigare outnyttjad yta tas poesin till platser dit den annars sällan når. Här möter de poetiska orden och uttrycket det tunga och hårda gjutjärnet, säger Jens Thoms Ivarsson, konstnärlig ledare för Rain Gothenburg.

Brunnslockspoesi tar poesin till gatan och skapar samtidigt medvetenhet om den dolda infrastrukturen under mark. En infrastruktur som ger oss rent vatten och som transporterar bort både regnvatten och avloppsvatten innan det slutligen hamnar i våra sjöar och hav.

Om Rain Gothenburg:

Det regnar ungefär var tredje dag i Göteborg, och på grund av klimatförändringarna kommer det regna ännu mer, och under kortare stunder extremt mycket. Det är upp till oss vad vi gör med detta faktum. Vad skulle hända om man vänder regn till möjligheter och uppnår vår vision att bli Världens bästa stad när det regnar? För att lyckas behöver vi i Göteborg arbeta tillsammans i oliktänkande team för att skapa en fin, kreativ och hållbar stad där vi utgår ifrån människan och hennes behov. Tänk att vi har denna möjlighet. Och det mesta är fortfarande ogjort. Denna vision och detta arbete samlas under det gemensamma namnet Rain Gothenburg som är en satsning till Göteborgs 400-års firande där Kretslopp och vatten är projektägare i nära samarbete med Göteborg & Co.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare