16 december 2020
24 jan
25 mar
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2021-01-24","external-event-range_end":"2021-03-25"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"11:00","external-event-end_time":"","external-event-place":"Tyska Christinae kyrka","external-event-description":"Utst\u00e4llningen \u201dEtt rop p\u00e5 hj\u00e4lp! \u2013 Tysk- och baltutl\u00e4mningen 1945\u20131946\u201d.","external-event-description-en":""}]}]
-

I januari 2021 är det exakt 75 år sedan den sista båten med tyska och baltiska fångar avgick med destination Sovjetunionen, i den så kallade tysk- och baltutlämningen efter andra världskrigets slut. Med utgångspunkt i 646 nyupptäckta brev från internerade tyska militärer och deras anhöriga, berättar vi de tyska fångarnas historia i en drabbande och nära utställning i Tyska Christinae kyrka.

Breven skrevs till den tyska kyrkoherden Hermann Kiesow, som också var lägerpräst i interneringslägret Backamo utanför Uddevalla. Internerna skriver personligt och nära om vardagen i lägret, förtvivlan inför utlämningen, svårigheter hemma i Tyskland och rädslan inför framtiden.

Under några dramatiska månader runt årsskiftet 1945/1946 utlämnade cirka 2 400 tyska och 146 baltiska militärer till Sovjetunionen. Många av dem överlevde inte de sovjetiska krigsfångelägren.

”Ett rop på hjälp! – Tysk- och baltutlämningen 1945–1946” är den första delen i Göteborgs domkyrkopastorats utställningsserie ”Från världspolitik till kyrkliga skatter” som visas i pastoratets kyrkor åren 2021–2023.

Utställningen följer Tyska kyrkans öppettider. Måndag stängt, Tisdag–Fredag 12–16, Lördag 11–15, Söndag 10–14.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare