24 maj 2021
4 jun
23 sep
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2021-06-04","external-event-range_end":"2021-06-04"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"12:00","external-event-end_time":"20:00","external-event-place":"Fiskhamnen","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]},{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2021-06-10","external-event-range_end":"2021-06-10"},{"external-event-range_start":"2021-06-17","external-event-range_end":"2021-06-17"},{"external-event-range_start":"2021-06-24","external-event-range_end":"2021-06-24"},{"external-event-range_start":"2021-07-01","external-event-range_end":"2021-07-01"},{"external-event-range_start":"2021-07-08","external-event-range_end":"2021-07-08"},{"external-event-range_start":"2021-07-15","external-event-range_end":"2021-07-15"},{"external-event-range_start":"2021-07-22","external-event-range_end":"2021-07-22"},{"external-event-range_start":"2021-07-29","external-event-range_end":"2021-07-29"},{"external-event-range_start":"2021-08-05","external-event-range_end":"2021-08-05"},{"external-event-range_start":"2021-08-12","external-event-range_end":"2021-08-12"},{"external-event-range_start":"2021-08-19","external-event-range_end":"2021-08-19"},{"external-event-range_start":"2021-08-26","external-event-range_end":"2021-08-26"},{"external-event-range_start":"2021-09-02","external-event-range_end":"2021-09-02"},{"external-event-range_start":"2021-09-09","external-event-range_end":"2021-09-09"},{"external-event-range_start":"2021-09-16","external-event-range_end":"2021-09-16"},{"external-event-range_start":"2021-09-23","external-event-range_end":"2021-09-23"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"14:00","external-event-end_time":"20:00","external-event-place":"","external-event-description":"","external-event-description-en":""},{"external-event-start_time":"","external-event-end_time":"","external-event-place":"","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]}]
-

Under Stadstriennalen öppnar Ljudverket upp en kassett-inspelningsstudio dit alla är välkomna att spela in allt från musik, historier och dikter till (o)ljud. Alstren kommer att vara tillgängliga i ett fysiskt kassettbibliotek samt online på Ljudbibliotekets hemsida.
Har du ljud att bidra med, en historia att berätta eller en sång att sjunga, eller har du redan inspelade ljud som du vill dela med dig av? Då kan du besöka biblioteket under öppettiderna eller mejla för att boka en tid.
Allmänheten kan besöka biblioteket för att lyssna på ljud och själva komma med bidrag till biblioteket (drop-in). Inspelning övriga tider bokas via mejl.

Kontakt: hej@ljudverket.online

Ljudbiblioteket planeras vara öppet varje torsdag klockan 14–20 under sommaren, från den 10:e juni. Vernissage fredagen den 4:e juni kl. 12 -20.
Besök till Ljudbiblioteket följer rådande restriktioner, vilket gör att öppettiderna och antal personer som kan besöka lokalen samtidigt kan komma att justeras. För aktuellt info se: https://ljudverket.online

Foto: ”Public drones” av Gabriel Nils Edvinsson

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare