29 september 2021
30 Nov
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2021-11-30","external-event-range_end":"2021-11-30"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"09:00","external-event-end_time":"11:30","external-event-place":"","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]}]
-

I december står Göteborgs stad värd för Mänskliga Rättighetsdagarna 2021. Som en del av förberedelserna i att ta fram stadens program genomfördes en kartläggning kring vad barn och unga tycker är särskilt viktiga frågor när det kommer till demokrati och mänskliga rättigheter. ING-nätverkets aktivitet Mötesplats barn och unga tar avstamp i vad som kom fram i kartläggningen och undersöker kopplingen mellan hur vi mår och vad vi gör.

Ur programmet:

  • Föreläsning med Kimmie Åhlén om hur psykisk ohälsa och en avsaknad av sammanhang ledde till radikalisering.
  • Röster från Angered om lokala insatser mot rasism.

Inflytande Nätverk Göteborg (ING) består av tjänstepersoner i Göteborgs stad som på olika sätt arbetar med barn och ungas delaktighet. Syftet med nätverket är att dela erfarenheter, utmaningar som framgångar samt att öka den gemensamma kompetensen. En gång per termin har vi ambitionen att skapa aktiviteten, Mötesplats barn och unga, där vi fördjupar oss i ett tema som är aktuellt för barn och unga i Göteborg. 

Anmälan senast den 26 november. Först till kvarn. 

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare