26 augusti 2021
17 sep
22 Dec
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2021-09-17","external-event-range_end":"2021-12-22"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"","external-event-end_time":"","external-event-place":"","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]}]
-

Hur ska barn och unga få tillgång till framtidens ytor för lek och häng när
beslutsfattare bygger en allt tätare stad där lekytorna blir färre och grönområdena mindre bland annat till förmån för biltrafiken och nya höga hus? Hur tror du att de ytorna kommer att se ut? Hur kommer barn och unga leka och träffas utomhus i framtiden?

Leken är en grundläggande förberedelse för livet och det är genom leken som man skapar förutsättningar för mental utveckling, social kompetens, problemlösnings-förmåga, kreativitet och kommunikativ förmåga. Lekplatser är därför en viktig grogrund för barn och ungas utveckling.

Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till lek, vila och fritid. Barn och unga ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem och att man ska ta hänsyn till vad som bedöms vara de ungas bästa. Kommunen har ett ansvar att se till att det finns lekplatser, idrottshallar och andra platser där barn och unga kan och vill vara.

Genom detta upprop vill vi ge plats i samhället för de ungas röster som ska utveckla framtidsvisioner och det Göteborg som ska ge plats åt lek, rörelse och möten. Vi vill att ni blickar framåt, sisådär 100 år framåt i tiden, och designar en lekplats som ännu inte finns och som stimulerar till lek och umgänge, kreativitet, rörelse och glädje för både barn och ungdomar.

UPPDRAG 2121
Uppdraget är att ta fram en idé och designa en modell av en framtida lekplats i er närmiljö. Lekplatsen ska kunna användas av alla barn och ungdomar och den ska vara kul, utmanande, pulshöjande och uppmuntra till att vara utomhus tillsammans. Skapa en framtida mötesplats som är kreativ, inspirerande och stimulerande!

Tävlingen genomförs för årskurs 5 och 6 tillsammans med Chalmers tekniska högskola. Anmälan är öppen. Sista anmälningsdag är 17 september 2021. 

Framtidens lekplats 2121 är en del av grundskoleförvaltningens jubileumssatsning Framtidsfararna2121 som syftar till att stimulera elevernas nyfikenhet på Göteborgs historia, nutid och framtid.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare