26 april 2021
8 maj
25 maj
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2021-05-08","external-event-range_end":"2021-05-25"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"","external-event-end_time":"","external-event-place":"Esperantoplatsen","external-event-description":"Utst\u00e4llning av fotografier fr\u00e5n #vi\u00e4rh\u00e4r.","external-event-description-en":""}]}]
-

Projektet #viärhär utgår från befintlig forskning om förhållandet mellan queera kroppar och stadslandskapet, anti-rasistisk praktik och kollaborativa fotografiska praktiker. Verket uppmärksammar den sårbara positionen asylsökande och utlandsfödda hbtq+ personer innehar i Sverige och adresserar avsaknaden av säkra queera utrymmen och platser i vår stad. #viärhär vill uppmärksamma detta tysta (eller tystade) osynliga problem, och belysa de intersektioner av ras, kön, och sexualitet som är förvisade till samhällets marginaler, där avsaknaden av säkra utrymmen för samling och gemenskap är vidare förvärrat av den pågående covid-19-pandemin.

Centralt för verken, som producerades i en workshop, har varit utvecklingen av varje deltagares personliga och unika bidrag till projektet, alltmedan konstnärlig frihet och rum för personligt experimenterande och uttryck uppmuntrades. Detta har kombinerats med en djupare undersökning angående kamerans användande i försök att störa maktrelationen som alltid är närvarande i det fotografiska ögonblicket. Workshopdeltagarna delar med sig av ett brett spektrum av personliga kunskaper och färdigheter och bildar en ansamling av queer kreativitet och styrka som ger ett meddelande till Göteborg: vi är här.

Utställningen står utomhus och du besöker den på egen hand.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare