27 April 2018

AgeCap – Göteborgs universitet

Hur har åldrandet förändrats i Göteborg under 400 år? AgeCap, centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, kommer 2021 göra arrangemang om äldre då, nu och i framtiden. Vi uppmärksammar H70-studien som studerat äldre göteborgare under 50 år och låter forskare tala om hur man blir 100.

Läs mer

Chalmers

Chalmers tekniska högskola har sedan 1829 skapat och spridit kunskap och kompetens. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers lösningar för en hållbar värld. Inför jubileumsåret vill Chalmers fortsätta generera innovationskraft genom globalt engagemang och entreprenörsanda, i nära samarbete med Göteborg.

Läs mer

Chalmers Structural Design Challenge

Chalmersstudenter bygger framtidens broar! Att bygga broar är viktigt både för att koppla samman människor och överbrygga fysiska gränser. Nu planerar Chalmersstudenter att bygga en verklig bro över vallgraven till 2021.

Läs mer

Göteborg International Organ Academy

GIOAs vision är att vidareutveckla Göteborg som internationell orgelstad med en festival av högsta världsklass och en unik orgelpark, som fram till 2021 växer med en konserthusorgel i världsklass. Vi vill erbjuda ingångar för alla till en värld av sinnlig passion och nya klanger.

Läs mer

Göteborgs universitet GPS 400

Inom drygt 30 delprojekt identifierar och presenterar GPS400 nya samverkansmetoder på individ-, institutions- och myndighetsnivå genom digital analys och tillgängliggörande av Göteborgs kulturer, kulturarv, kulturbruk och kulturmiljöer under 400 år.

Läs mer

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg (KVVS)

Här möter dagens makthavare morgondagens. Inom international Youth Think Tank sammanförs ungdomar och beslutsfattare med fokus på att stå upp för demokratin och det öppna samhället – en unik satsning där ungas åsikter får ta plats. Invigningen planeras till 2021, och första ungdomskonferensen ges i samband med Kvalitetsmässan 2019. Global Business Gate och Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg stöder projektet.

Läs mer
Ladda alla

Utforska mer

Akademi
Ladda fler

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare