27 April 2018

Annes Hus

Annes Hus bjuder på en utställning i sju rum där varje rum presenterar en av sju olika livsprinciper för att skapa glädje och harmoni och inspirera till ansvar. Utställningen är en hyllning till livet och vill visa på det som är viktigt i livet. Tacksamhet för allt naturen ger inklusive andra människor, hushållning av resurser, självkännedom, samarbete och kunskap. En exposé som med färg och form vill främja en rättvis och hållbar värld.

Läs mer

Avenyfamiljen

Avenyfamiljen skapar nya mötesplatser och stråk i Göteborg genom att utveckla nya restauranger och stråk i staden. Med jubileet som drivkraft planerar de att utveckla restaurangen vid Tyska Bron, som kommer bli en mötesplats på vattnet för göteborgare och besökare.

Läs mer

Bergsjön 2021

Bergsjön 2021 är ett samarbete med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. En milstolpe i det arbetet är att skapa ett nytt, tryggt och attraktivt stråk med 700 bostäder mellan Komettorget och Rymdtorget, och ett flertal aktiviteter för att tydliggöra stråket kommer tas under 2021.

Läs mer

BoStad 2021

Behovet av fler bostäder är en fråga som lyfts av många göteborgare inför 400-årsjubileet. BoStad2021 innebär 7 000 extra bostäder i Göteborg.

Läs mer

EcoRide

Göteborgsbaserade Ecoride arbetar med att bidra till en bättre miljö genom att välja elcyklar framför bensindrivna fordon. Inför Göteborgs 400-årsjubileum kommer de att vara delaktiga i jubileet genom att ta fram en unik och begränsad jubileumscykel.

Läs mer

Elof Hansson Fastigheter och Alecta

Elof Hansson Fastigheter driver tillsammans med Alecta kontorsprojektet Global Business Gate, en hubb och mötesplats för företag som verkar inom internationell handel och affärer. Global Business Gate har målet att stärka Göteborg som internationell handelsstad. Redan idag gör Global Business Gate detta genom olika nätverksaktiviteter bl a genom seminarier kallade Global Business Gate Days. Här tas högaktuella frågor och ämnen som rör internationell handel och affärer upp för diskussion. På detta sätt är Global Business Gate redan nu ett tydligt bidrag till Göteborg och dess 400-årsfirande.

Läs mer
Ladda alla

Utforska mer

Näringsliv
Ladda fler

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare