27 April 2018

Boplats Göteborg

Boplats Göteborg lyfter fram jubileumssatsningen BoStad 2021 med 7 000 extra bostäder i sin årliga Bonytt-utställning. Boplats har i sitt uppdrag att informera allmänheten om bostadsmarknaden i Göteborg samt kranskommuner inom pendlingsavstånd.

Läs mer

BoStad 2021

Behovet av fler bostäder är en fråga som lyfts av många göteborgare inför 400-årsjubileet. BoStad2021 innebär 7 000 extra bostäder i Göteborg.

Läs mer

Botaniska Trädgården

Botaniska trädgården bidrar till att stärka Göteborg som destination för trädgårdsturism genom att bygga nya publika växthus som ska stå klara till trädgårdens 100-årsjubileum 2023. De nya växthusen blir en sammanhållen byggnad med varsam placering på nuvarande plats med ett mindre annex på åsen och en broförbindelse mellan. Den totala ytan beräknas bli ca 6 500 kvm. Växthuset kommer att byggas i etapper med hänsyn till växterna som måste evakueras. Etapp ett beräknas starta 2021.

Läs mer

Framtiden AB

Framtidenkoncernen deltar i den unika satsningen BoStad2021 där Göteborgs Stad tillsammans med ett antal kommunala, privata och kooperativa byggaktörer bygger 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet för att möta bostadsbehoven.

Läs mer

Frölunda Kulturhus och Lokalförvaltningen

Frölunda Kulturhus tak blir grönt. Under 2020 kommer det 15 000 kvm stora taket att gå från grått till grönt, från dött till levande. I samband med takomläggningen skall även 1500 kvm solceller installeras på en del av det gröna taket. På sikt blir Frölundas gröna tak en pedagogisk och socialt hållbar resurs som både testarena och mötesplats.

Läs mer

Förskoleförvaltningen

Med målet att lyfta förskolebarnens plats i staden ska Förskoleförvaltningen fram till 2021 genomföra en rad aktiviteter kring social hållbarhet och förskolan. Vi sätter extra fokus på kunskaps- och upplysningsåret genom att anordna konferensen Förskolesummit 2019 med tema Barns plats i staden.

Läs mer
Ladda alla

Utforska mer

Offentliga Verksamheter
Ladda fler

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare