27 April 2018

400 platser, 400 sånger

Ett interaktivt sångspel om Göteborg under jubileumsåret 2021. En krets skådespelare, två musiker och en poet sätter ljus på 400 platser i Göteborg. Verket är en hyllning till staden i dess mångfald av detaljer och motsägelser. Det handlar om de verkliga platserna runt om i staden, såväl de kända riktmärken som de undangömda vrårna. Medborgarna och publiken inkluderas, deras minnen, tankar och historier. Staden blir ett föränderligt arkiv.

Läs mer

4good Business Network Göteborg

4good Business Network satsar på att ordna Sveriges största kvinnliga nätverksträff för drivande kvinnor med fokus på hållbar affärsutveckling och nya business. Vi vill utbyta erfarenheter och ser potential i att arbeta med många olika kulturer.

Läs mer

Alfons Åbergs kulturhus

Alfons Åbergs Kulturhus bidrar till barns utveckling genom lek och lärande. 2021 vill vi främja lek, läsning, teater och kultur tidigt i livet för alla barn oavsett ursprung, språk, social tillhörighet och funktionsförmåga. Vi samverkar med Staden där vi läser för våra barn i läsfrämjande insatser. Vi stärker arbetet med Barnkonventionen, med fokus på barns rätt att ha inflytande och påverka. Vi fortsätter utveckla våra större pedagogiska projekt i samarbete med Chalmers och Göteborgs universitet tack vare stiftelsedonationer. Vår ambition är att år 2021 vara ett ledande barnkulturhus där alla barn känner tillhörighet.

Läs mer

Avenyföreningen

Avenyföreningen arbetar för att höja Avenyområdets image som självklar mötesplats och destination för både göteborgaren och turisten.

Läs mer

Bergslagarnas Järnvägssällskap

Bergslagernas Järnvägssällskap, (BJs) som bildades 1972 vill under jubileumsåret tillsammans med andra teknikhistoriska föreningar arrangera en teknikhistoriska helg 28-29 augusti 2021 med bland annat både spårvagns- tåg- och båtparad. Under sommarsäsongen på helgerna vill BJs även köra trafik med veterantåg, ånglok och äldre vagnar, mellan Göteborg C och Skandiahamnen.

Läs mer

Bokmässan

Bokmässan Göteborg är Nordens största kulturevenemang. Vi vill göra världen bättre genom att främja bildning, läsning och litteraturens roll i samhället. Nu tar vi sikte på 2021 för att i samband med 400-årsjubiléet sätta extra ljus på Litteraturstaden Göteborg.

Läs mer
Ladda alla

Utforska mer

Organisation & Förening
Ladda fler

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare