Hem / Fokusår 2022: Hälsa
16 november 2021

Detta innefattar följande:

  • Inspirera och engagera fler att tillsammans bidra till att göra Göteborg till en ännu bättre och mer välmående stad genom att bjuda in brett bland aktörer inom stad, region, näringsliv och civilsamhälle.
  • Sätta ljus på temat hälsa genom att visa upp och tillgängliggöra aktörers initiativ och aktiviteter genom jubileumskalendarium och andra kommunikationskanaler.
  • Genomföra egna aktiviteter inom temat hälsa.

 

Hälsa

Att må bra handlar om mer än frånvaro av sjukdom. Rörelse, vacker musik, trygghet, god mat, gemenskap – hälsa kan vara så många olika delar. God hälsa är en förutsättning för ett välmående samhälle präglat av tillit. Ett samhälle där vi kan uppnå vår fulla potential. Det handlar om balans och att leva i harmoni med oss själva, varandra och den värld vi har. Kulturen kan ha en läkande och förenande kraft. När vi är förälskade eller när vi rör på oss frigörs endorfiner. Och ett enda ”hur mår du” eller en trygg famn att vila i kan ändra allt.

Samtidigt har vi utmaningar. Den utbredda psykiska ohälsan bland unga är vår tids civilisationssjukdom. Pandemin har skapat isolering och ensamhet och det är fortfarande stor skillnad i livslängd mellan olika områden i Göteborg. Våra upplevelser av och möjligheter till god hälsa ser helt enkelt olika ut. Det finns utmaningar men vi vet också att det finns en stark vilja och drivkraft att gemensamt möta dem. Vi är många som arbetar för att Göteborg ska fortsätta vara en fantastisk stad med hopp, framtidstro och välbefinnande.

Välkomna att tillsammans bidra till en ännu bättre stad!

Kontakta Annika Lotzman Sandelind, processledare för Fokusår: Hälsa:
annika.lotzman.sandelind@goteborg.com

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare