Hem / Göteborgs jubileumskarta
21 februari 2020

Många turistkartor över en stad lyfter fram centrum och populära stråk och lämnar resten av staden utanför. Detta påverkar både turisternas och lokalbornas uppfattning om staden och gör att de missar sevärdheter och aktiviteter som staden har att erbjuda. Detta vill Göthenburgo ändra på med projektet Göteborgs Jubileumskarta.

Göteborgs 400-årsjubileum och den ideella föreningen Göthenburgo ska tillsammans med göteborgarna skapa en utställning med 100 illustrationer av platser och byggnader från hela vår härliga stad. Konceptet utgår från att innehåll och illustrationer kommer från och skapas av göteborgarna själva, där tio byggnader, landmärken eller platser från varje del av staden illustreras av en illustratör från varje stadsdel. Från och med augusti 2020 visas utställningen ”100 platser, 10 illustratörer – en stad” på Hela Stadens Galleri på flera platser i staden. Till jubileumsåret 2021 kommer de 100 illustrationerna att sättas ihop till en hel göteborgskarta.

1. Tipsa om platser och byggnader

Tipsa om platser och byggnader i din stadsdel som ska vara med på kartan. Det gör du genom att lämna in dina tips via detta formulär!

Sista dag att lämna in tips är den 25 mars

1. Illustrera din stadsdel

Var med och illustrera de platser och byggnader som göteborgarna tipsat om? Vi söker illustratörer från hela staden. Läs mer och ansök!

Introduktion till projektet Göteborgs Jubileumskarta

Göteborgskartan utgår ifrån ett koncept där innehåll och illustrationer kommer från lokalborna. Det är framarbetat av Göthenburgo, en ideell förening vars syfte är att föra människor närmare varandra och genomförs tillsammans med Göteborgs 400-årsjubileum.

Vi söker lokala illustratörer, från hela staden för detta projekt. Du behöver inte vara utbildad som illustratör, utan väljs utifrån arbetsprov. Illustrationerna kommer dels att ställas ut i stort format, på Hela Stadens Galleris skärmar, dels printas i litet format som ikoner på Göteborgskartan (se videon överst på sidan, eller här på Youtube)

Ansök senast 23 mars.

Vad ska göras?

På beställning av Göthenburgo ska tio byggnader, landmärken eller platser illustreras av varje stadsdels illustratör. Varje illustration ska fungera både i stort format på Hela Stadens Galleris skärmar, samt som ikoner på Göteborgskartan.

Grundtanken är att tekniken ska vara teckning, antingen ritade på platta eller på papper i så pass stor skala att den går att skala upp till den storlek som krävs för skärmarna. Andra tekniker är dock inte helt uteslutna, det handlar i slutändan om att kartan håller ihop på ett bra sätt.

Du kommer att utforma illustrationerna i samverkan med projektets två konstnärliga ledare. Detta handlar inte om någon detaljstyrning, utan om en ambition att få ihop kartans helhet.

Ansökan

Uppge vilken eller vilka stadsdelar du har en stark koppling till eller bor i, via ansökningsformuläret.
Skicka in valfritt arbetsprov till info@gbgo.se.
Ansök senast 23 mars 2020.

Besked om vilka illustratörer som blivit antagna kommer i slutet av mars och de tio illustrationerna ska vara klara till den 4 maj.

Uppstartsmöte för illustratörer kommer att vara 6 april.

Urval

Första urvalet görs av en arbetsgrupp bestående av representanter från stadsdelen som illustratören ska illustrera, Göteborg & Co och Göthenburgo.

Andra urvalet görs gemensamt med representanter från alla stadsdelar, Göteborg & Co och Göthenburgo för att få en varierad grupp av illustratör.

Betalning

Varje illustratör får 1 500 kr per illustration, det vill säga 15 000kr för 10 illustrationer.

Rättigheter

Göteborg & Co som bekostar projektet inom Göteborgs 400-årsjubileum 2021  kommer att ha äganderätten till illustrationerna.

Göteborg & Co kommer att i enlighet med god sed ange Illustratörens namn vid publicering av illustrationerna såvida inte praktiska omständigheterna omöjliggör eller försvårar sådan namnangivelse.

Har du frågor? Maila info@gbgo.se.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare