Home / Jubileumsåret 2021
20 August 2019

Ett år av upplevelser

Göteborgs 400-årsjubileum 2021 utformas som ett ramverk med flertalet händelser, var för sig unik i sin karaktär. Varje firande speglar med olika uttryck den vision och värdegrund som legat till grund för jubileumsarbetet hela vägen från start fram till 2021.

Invigning av Göteborgs 400-årsjubileum

Nyårsafton 2020 blir avstampet för det gemensamma jubileumsfirandet 2021 och göteborgarna firar tillsammans!

Jubileumshelgen 4–6 juni 2021

Den 4 juni 1621 skrevs stadsprivilegierna av Gustav II Adolf och det uppmärksammas med en fest i tre akter. Helgen blir starten på en sommarsäsong där många aktörer bidrar med upplevelser som tagit form i dialog med göteborgare.

Fredag 4 juni 2021

Göteborgs födelsedag knyter samman berättelsen från 1621 till idag. I de historiska kvarteren kring Gustaf Adolfs Torg, Göteborgs stadsmuseum och Kronhuset gestaltas stadens 400-åriga historia och bjuder in hela staden och besökare från när och fjärran.

Lördag 5 juni 2021

Under akt två uppmärksammas älven, hamnen och havet. Nu visualiseras göteborgarnas önskan om att komma närmare vattnet, och Göteborg som hamnstad hyllas särskilt.

Söndag 6 juni 2021

Jubileumshelgen sammanfaller med Sveriges nationaldag. Stadens fina traditioner med musik, mat och möten växlar upp och inkluderar hela staden som arena när göteborgare och deras gäster samlas för picknick i parker, trädgårdar, på gräsmattor och stränder.

Summering/Summit

När det är dags att summera jubileumsåret sätts fokus på hållbar tillväxt, mänskliga rättigheter och demokrati. Det blir både en hyllningsfest till Göteborg och göteborgaren och en internationell samlingspunkt för den senaste kunskapen, forskningen och innovationen inom de ämnesområden som väglett arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum.

Jubileumsupplevelser som binder samman året

Jubileumsåret binds samman genom en mångfald av upplevelser där aktörer och verksamheter har möjlighet att presentera och bjuda in till jubileumssatsningar som åstadkommits på vägen till 2021. Det blir en mångfald av större och mindre händelser som fyller året och hela staden med upplevelser

 

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare