Hem / Jubileumsplan – hur vi arbetar tillsammans
1 juli 2016

Kommunstyrelsen har gett Göteborg & Co i uppdrag att leda, samordna och kommunicera arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum, i bred samverkan med hela staden.

 

Foto: Beatrice Törnros

Uppdraget har engagerat tusentals människor i en öppen dialog där även stadens förvaltningar och bolag samt sju perspektivgrupper har arbetat aktivt. Resultatet har sammanställts i en arbetsplan och en idébok som överlämnades till kommunstyrelsen. Och i september 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om vision, mål, teman för jubileet och att arbetsplanen blir utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Jubileumsorganisationen består av ett 2021-samråd med representanter från hela staden och en jubileumsstab på Göteborg & Co.

Arbetsplanen

Förslaget till politikerna ”Göteborg 2021. Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum” är nu utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

Arbetsplanen innehåller essensen av alla tusentals idéer om Göteborgs 400-årsjubileum som har samlats in. I planen finns utöver vision, mål och teman även 45 konkreta jubileumsförslag samt hur arbetet kan genomföras i bred samverkan hela vägen till 2021 för att åstadkomma ett avtryck för framtiden. I arbetsplanen finns även perspektivgruppernas sju rapporter.

Årliga utvecklade jubileumsplaner

De utvecklade och förädlade planerna summeras årligen i en handlingsplan som, efter beredning av jubileumsorganisationen, beslutas av politikerna. Här kan du läsa mer om vad som händer under året och ambitionerna för fortsättningen.

Jubileumsmagasin 2020

På grund av förändringar för 400-årsfirandet med anledning av covid-19 är informationen om Jubileumsåret 2021 i Jubileumsmagasin 2020 inte längre aktuell.

Jubileumsplan 2019

Jubileumsplan 2018

Jubileumsplan 2017

Jubileumsplan 2016

Jubileumsplan 2015

Jubileumsplan 2014

Jubileumsplan 2013

Möjligheter har prövats genom förstudier

För att säkerställa vilka av de 45 idéer i arbetsplanen som kan bli verklighet så har de prövats de i något som kallas för förstudier. Det handlar om att göra en trovärdig genomlysning för att se vilka som faktiskt är realistiska att förverkliga. Varje förstudie hade en ansvarig förstudieledare som involverade flera samverkansaktörer. En eller flera stadsdelar har funnits representerade för att säkerställa ”hela – staden-perspektivet”. Målet med förstudierna var att få fram beslutsunderlag med en kostnadsbild och tidplan för fortsatt inriktning och utformning av projekten och att föreslå projektägare.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare