Jubileumssatsningar / 400 gröna år
14 januari 2022

Vad har de gröna rummen – trädgårdar, parker och naturområden – haft för betydelse för stadens utveckling? Hur gammalt är Göteborgs äldsta träd? Hur påverkas göteborgarna av det gröna i staden? Varför anlade man en trädallé där man gjorde? Vad är ett landeri? Hur kommer Göteborg att se ut om ytterligare 400 år?

Här kommer du snart kunna ta del av nyheter, tips på aktiviteter och allt annat du vill veta om 400 gröna år.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare